Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt obejmuje teren kilkunastu powiatów województwa opolskiego i trwa do 30 czerwca 2019.

 

Celem głównym projektu jest wzrost znajomości języka angielskiego lub niemieckiego wśród 384 osób dorosłych (232K i 152M) w wieku 18 i więcej zamieszkujących na terenach 6 powiatów woj. opolskiego (opolski wraz z miastem Opole, krapkowicki, kluczborski, namysłowski, brzeski, nyski) do 30.06.2019. 360 osób weźmie udział w 180h kursu j. angielskiego i 24 osoby w kursie j. niemieckiego, zakończonych egzaminem przeprowadzonym przez akredytowane centrum egzaminacyjne.

 

Kursy językowe trwają 180h. Prowadzimy kształcenie na wszystkich poziomach zaawansowania; jednak szczególnie zapraszamy osoby, które stawiają pierwsze kroki w nauce języka obcego. Dbamy o to, aby nasi lektorzy tworzyli dobry klimat do nauki i dostosowywali tempo do Państwa potrzeb i możliwości. Wszystkie osoby mają zapewnione uzyskanie międzynarodowego certyfikatu językowego potwierdzającego określony poziom biegłości językowej.

 

Wartość Projektu: 1 016 209,65 zł.

Dofinansowanie Projektu z UE: 914 588,67 zł.